Υλικά Αντικεραυνικής Προστασίας

Υλικά Αντικεραυνικής Προστασίας
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: St/tZn:Συστολοδιαστολικό διασταυρούμενο ενός - δύο ακροδεκτών χαλύβδινο επιψ..
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Τυποποιηµένος αγωγός γεφύρωσης πολύκλωνος εύκαµπτος µε επέ..
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:   Ακίδα σύλληψης Β.Τ. Franklin ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη (Ms/eCh..
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : St/tZn: Ακίδα σύλληψης επί στηριγµάτων αγωγού συλλογής χαλύβδινη επιψ..
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: St/tZn: Ακίδα σύλληψης που στηρίζεται σε βάση χαλύβδινη επιψευδαργυρωμένη εν..
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: St/tZn:Κυκλική βάση χαλύβδινη επιψευδαργυρωμένη εν θερμώ (St/tZn), &micr..
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΊΟΝΤΟΣ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 5115001 ..
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΊΟΝΤΟΣ: Διµεταλλική ταινία ευθύγραµµη (χαλκού – αλουµι..
ΥΛΙΚΑ, ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ