Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις

 

Η ασφάλεια των προϊόντων είναι κύριο μέλημα της εταιρείας μας .
Όλα τα προϊόντα VIOFLEX καλύπτουν τις απαιτήσεις των σχετικών Ευρωπαϊκών και Διεθνών Οδηγιών και Προτύπων όπως 2014/35/EU (LVD) και φέρουν την Πιστοποίηση Προϊόντος Σήμανση CE βάση εργαστηριακών δοκιμών που έχουν γίνει σε αυτά  από διαπιστευμένα από τον ΕΣΥΔ εργαστήρια, όπως το ΕΛΚΕΠΗΥ και η LABOR

 

Παρακάτω θα βρείτε όλες τις δηλώσεις συμμόρφωσης και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων.

Εύκαμπτος μεταλλικός σωλήνας:                                                           Ευκαμπτος μεταλλικός με πλαστική επένδυση:

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ευθεία μεταλλική σωλήνα:                                                                 Σύνδεσμος σωλήνα μεταλλικός:

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνδεσμος σωλήνα ορειχάλκινος:                                                         Καμπύλη Σύνδεσης 90°:

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ρακόρ Σύνδεσης:                                                                                Κουτιά διακλάδωσης:

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μεταλλική ταινία στήριξης:                                                                    Tαινία στήριξης INOX:

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Στήριγμα Ω:                                 Στήριγμα με βίδα:                          Στήριγμα με παξιμάδι Μ8:               Στήριγμα με λάστιχο στεγανοποίησης

 

 


 

 


 

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτή την κατηγορία.

Πιστοποιήσεις, Τεχνική, Υποστήριξη